Top

Kirecin Yakıt Sarfiyatına Etkisi

Kirecin Yakıt Sarfiyatına Etkisi

Kirecin Yakıt Sarfiyatına Etkisi

Su içindeki tortu, çamur ve kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra ısı transfer sistemlerinin özelliklerine göre su yumuşatma, demineralizasyon ve reverse osmosis gibi sistemlerden geçirilerek istenilen karakterde yumuşak su veya demineralize su özeliklerinde ısıtma ve soğutma sistemlerine gönderilir.

Buhar kazanlarında kazan işletme basıncı ne kadar yüksek, birim yüzey üzerindeki buharlaşma ne kadar fazla ise korozyon ve kireç taşı oluşma problemleri o kadar çok önem kazanır.
Soğutma sistemlerinde ve soğutma kulelerinde ise soğutulacak sudan alınacak ısının yüksek olması, aynı oranda kireçlenme ve korozyon riskini arttırmaktadır.

Buhar, kaynar su, kızgın su kazanları ile soğutma suyu devrelerinde ısı etkisi ile sudaki sertliğin( kalsiyum ve magnezyum gibi) ısı transfer yüzeylerine yapışması sonucu (KIŞIR) adını verdiğimiz birikim oluşur.
Suyun içindeki mineraller ısı transfer yüzeylerinde çökerek kışır oluşturmaktadır. Kışır kalınlığı belli boyutlara ulaştığında önce yakıt sarfiyatı artmakta sonra metal deformasyonu daha sonra da delinmeler meydana gelmektedir.

Buhar kazanlarında 2mm kışır kalınlığından sonra yavaş yavaş termal gerilmelerle konstrüksiyon zorlanmakta, aynalar ve borular arasında gevşemeler meydana gelmektedir. Çünkü metali örten kışır tabakasının ısı iletkenliği ve gerilmesi metalden farklıdır. Ayrıca kışır sebebi ile boru çeperinin daralması, hacim küçülmesi, verim düşüşü, tahliye pompalarının zorlanması gibi problemleri de arkasından getirmektedir.