Top

Su 350C’nin üzerine çıktığında yapısal olarak bozulmaya başlar ve sıcaklık artışıyla bu işlev hızlanır. Suyu sert yapan kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat, su soğukken eriyik halde kalır ve su ısındıkça kristalleşerek katı hale dönüşür. Suyun ısıtılması ve buharlaşması sonucunda geriye kalan iyonların ve minerallerin oluşturduğu bu yapıya Kireç denir.

Soğutma kulelerinde ise suyun faz değiştirerek buharlaşması sonunda geriye kalan kısımdır.

Isıtma ve soğutma sistemlerinde en yaygın olarak kalsiyum karbonat bulunmaktadır. Ancak diğer iyonlar bu yapının büyümesinde katkıda bulunurlar.

Sistemde biriken kirecin temizlenmesinde 2 yöntem vardır. Bunlardan birincisi mekanik olarak düzenli fırçalama yöntemidir. İkincisi ise sisteminiz için uygun bir kireç çözücü kimyasalla sirkülasyon yaptırmaktır. Bu temizlikler esnasında sistemde biriken kireç, çamur ve birikintiler sistemden uzaklaştırılmış olur.

Uzun yıllar insanlara kireç temizliklerinde yardım ettik ve en iyi yöntemin iki metodun kombine çalışmasında bulduk. Sertleşmiş kireç temizliklerinde kireç çözücü kimyasalı kullanarak sirkülasyon yaptırıp kirecin yumuşatılmasından sonra düzenli olarak fırçalanması en iyi yöntem olarak belirlendi.

Kondenser, Chiller, Eşanjör ve Evaporator Temizliği